Nadsyłane artykuły powinny być przygotowane, w języku polskim lub angielskim (konsekwentnie w brytyjskiej lub amerykańskiej odmianie), zgodnie z szablonem i wymaganiami wskazanymi przez Oficynę Wydawniczą Politechniki Wrocławskiej. Zaleca się przy tym skorzystanie ze środowiska LaTeX – szablon, który służy do przygotowania artykułu do VII Tomu Zeszytów Energetycznych, można pobrać klikając na Szablon ZE 2020. Jedynie w szczególnych przypadkach możliwe jest przygotowanie artykułu w środowisku MS Word – fakt ten należy zgłosić Redakcji przed przesłaniem artykułu i uzyskać zgodę (zostanie wtenczas przesłany szablon do przygotowania artykułu w programie MS Word lub pokrewnym).

Do przygotowanego artykułu należy także dołączyć, w oddzielnym pliku WORD, streszczenie, tytułu artykułu oraz nazwy afiliowanych jednostek – w języku angielskim (w przypadku prac przygotowanych w j.polskim) lub polskim (w przypadku prac przygotowanych w j.angielskim).

W przypadku problemów z obsługą środowiska LaTeX zachęcamy do zapoznania się z zamieszczonymi materiałami pomocniczymi: Samouczek texSamouczek doc.