Szanowni Koledzy i Koleżanki!

Po raz kolejny zachęcamy do nawiązania współpracy z Komitetem Redakcyjnym Zeszytów Energetycznych w ramach procedury recenzowania nadsyłanych do naszej Redakcji manuskryptów. Tematyka poruszana w Zeszytach Energetycznych obejmuje szerokie spektrum prac badawczych skupionych wokół dyscypliny naukowej jaką jest energetyka. W związku z tym poszukujemy rzetelnych recenzentów, których wiedza, doświadczenie oraz dostępny czas pozwalają na wykonanie oceny merytorycznej zagadnień z zakresu chłodnictwa, kriogeniki, mechaniki i budowy maszyn, modelowania procesów cieplno-przepływowych, odnawialnych źródeł energii, systemów energetycznych spalania paliw, termodynamiki, mechaniki płynów. Osoby zainteresowane udziałem w Procedurze recenzyjnej prosimy o kontakt z Redakcją oraz o zapoznanie się z obowiązującą polityką recenzji i drukiem recenzyjnym.

Dla osób zainteresowanych wsparciem merytorycznym naszej inicjatywy wydawniczej wystawiamy zaświadczenia o zaangażowaniu w działalność Komitetu Organizacyjnego i Rady Naukowej oraz udostępniamy 1 egzemplarz papierowy tomu Zeszytów Energetycznych.

Zapraszamy do współpracy!

W imieniu Komitetu Redakcyjnego,
prof. dr hab. inż. Henryk Kudela, dr hab. inż. Sławomir Pietrowicz, prof. PWr