Szanowni Koledzy i Koleżanki!

Po raz kolejny zachęcamy do nawiązania współpracy z Komitetem Redakcyjnym Zeszytów Energetycznych w ramach recenzowania nadsyłanych do publikacji na łamach naszego czasopisma artykułów naukowych. Tematyka poruszana w Zeszytach Energetycznych obejmuje szerokie spektrum prac badawczych skupionych wokół dyscypliny naukowej jaką jest energetyka. W związku z tym poszukujemy rzetelnych recenzentów, których wiedza i doświadczenie pozwolą na ocenę merytoryczną zagadnień z zakresu chłodnictwa, kriogeniki, mechaniki i budowy maszyn, modelowania procesów cieplno-przepływowych, odnawialnych źródeł energii, systemów energetycznych spalania paliw, termodynamiki, mechaniki płynów. Osoby zainteresowane partycypowaniem w procedurze recenzyjnej prosimy o kontakt z Redakcją (zakładka Redakcja -> Kontakt).

Dla osób zainteresowanych wystawiamy zaświadczenia o zaangażowaniu w naszą działalność wydawniczą.

W imieniu Komitetu Redakcyjnego,
prof. dr hab. inż. Henryk Kudela, dr hab. inż. Sławomir Pietrowicz, prof. PWr