Szanowni Państwo,

Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż kolejny, VII już tom monografii “Zeszytów Energetycznych” został oficjalną monografią pokonferencyjną w ramach II edycji Konferencji “Młodzi w Energetyce”. Każdy z jej prelegentów będzie miał możliwość zamieszczenia w najbliższym numerze naszego Wydawnictwa artykułu naukowego związanego ze swoim wystąpieniem na sympozjum. Publikacja jest bezpłatna dzięki wsparciu naszej inicjatywy przez PGE GiEK S.A., Głównego Sponsora II edycji XII KME.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w sympozjum, a w jego ramach – publikacją swojej pracy na łamach Zeszytów Energetycznych, zapraszamy do zapoznania się z profilem wydarzenia na oficjalnej stronie – http://kme.pwr.edu.pl/. Konferencja odbędzie się w dniach 9-11.12.2020 i zostanie przeprowadzona w sposób zdalny. Udział bezpłatny. Zgłoszenia do 18.10.2020, termin przesłania artykułu do recenzji – do 01.11.2020.

Istnieje nadal możliwość publikacji swojego artykułu bez udziału w II edycji XII KME, jednakże, przy przekroczeniu liczby 15-20 prac zgłoszonych do recenzji, priorytet do zamieszczenia w VII numerze uzyskają prace nadesłane przez uczestników aktywnych wspomnianego spotkania naukowego.

Przypominamy, iż za opublikowanie rozdziału w monografii “Zeszyty Energetyczne”, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej, przysługuje 20 punktów MNiSW.

Z naukowymi pozdrowieniami,

prof. dr hab. inż. Henryk Kudela