MONOGRAFIA ZESZYTY ENERGETYCZNE – TOM V
SPIS TREŚCI

 Bartosz KRASZEWSKI: Introduction to non-linear Thermal-FSI on the example of transient load of a thin-walled container
 Agnieszka OCHMAN, Katarzyna STRZELECKA, Darya KRASOTA: Kształtowanie profilu prędkości w tunelu powietrznym przeznaczonym do badań procesów cieplno-przepływowych
 Dominik BŁOŃSKI: Realizacja metody cząstek wirowych w środowisku wieloprocesorowym z użyciem schematów różnicowych wysokiego rzędu 
 Oleksandr MOLOSHNYI, Przemysław SZULC: Analiza przepływu w promieniowej pompie labiryntowej z prostymi rowkami o półokrągłym przekroju
 Laura GONZÁLEZ VALDÉS, Aage Valentin FRIIS, Dorota NOWAK-WOŹNY: Dielectric properties of coal ash
 Łukasz NIEDŹWIECKI: Projekt układu pomiarowego do wyznaczenia charakterystyk energetycznych gazogeneratora
 Krystian MACHAJ, Błażej SKIBA: Analiza techniczna i strukturalna biomasy typu Cannabis sativa L. w stanie surowym oraz po peletyzacji

SPONSOR WYDANIA: