MONOGRAFIA ZESZYTY ENERGETYCZNE – TOM IV
SPIS TREŚCI

 Stanisława SANDLER, Bartosz ZAJĄCZKOWSKI, Bogusław BIAŁKO: Pressure drop and temperature uniformity during flow boiling of refrigerant R245fa in microchannels
 Bartłomiej CHOMIUK: Analiza wpływu rodzaju elementu odprowadzenia cieczy na parametry pracy pompy z wirnikiem otworowym
 Tomasz KOZŁOWSKI, Henryk KUDELA: Wyznaczanie opływu profilu i sił aerodynamicznych działających na profil poruszający się ruchem trzepoczącym metodą cząstek wirowych
 Artur MACHALSKI: Analiza numeryczna przepływu w pompie o swobodnym przepływie. Wpływ przesłonięcia wirnika na parametry pracy
 Kamil ŚMIERCIEW, Dariusz BUTRYMOWICZ, Jerzy GAGAN, Sławomir PIETROWICZ: Numerical modelling of ejector operating with isobutane
 Wiesław FERENS: Analiza zmiany składu stałych produktów pirolizy biomasy
 Maciej CHOLEWIŃSKI: Szacowanie unosu rtęci z procesów spalania paliw stałych
 Paweł DOROSZ, Aleksander KOPCZYŃSKI, Paweł WOJCIESZAK: CO2-CH4 mixtures phase equilibrium analysis

SPONSORZY WYDANIA: