MONOGRAFIA ZESZYTY ENERGETYCZNE – TOM II
SPIS TREŚCI

 Krzysztof POLKO, Janusz LICHOTA: Badania eksperymentalne kondensacyjnego wymiennika ciepła
 Jan DUENAS-DOBROWOLSKI: Określenie profili prędkości smaru w szczelinie uszczelnienia bezstykowego za pomocą mikroanemometrii obrazowej (µPIV)
 Michał STANCLIK: Eksperymentalne oraz numeryczne określenie rozdziału ciepła tarcia w uszczelnieniu szczotkowym
 Wojciech MOROŃ: Modelowanie i badania procesu zapłonu chmury pyłowo-powietrznej
 Wiesław FERENS: Własności energetyczne kory
 Mateusz WNUKOWSKI: Rozkład temperatury w reaktorze plazmy mikrofalowej – pomiary i modelowanie
 Maciej CHOLEWIŃSKI: Badania paliw stałych pod kątem ograniczania emisji rtęci
z bloków węglowych
 Dariusz ŁUSZKIEWICZ: Usuwanie zanieczyszczeń ze spalin ozonem – iniekcja ozonu do kanału spalin dla bloku 900 MW na węgiel kamienny
 Paweł DUDA: Wykorzystanie metody minimalizacji generowania entropii w optymalizacji jednokanałowych kriogenicznych linii przesyłowych
 Tomasz HAŁON: Wykorzystanie parowaczy ociekowych w podci´snieniowych systemach chłodniczych
 Jakub NIECHCIAŁ: Metody pozyskiwania 3He
 Piotr PYRKA: Poprawa algorytmu sterowania trójzłożowej chłodziarki adsorpcyjnej

SPONSOR WYDANIA: