MONOGRAFIA ZESZYTY ENERGETYCZNE – TOM I
SPIS TREŚCI

 Przemysław BŁASIAK: Intensyfikacja konwekcyjnej wymiany ciepła przez mechaniczne
zrywanie termicznej warstwy przyściennej
 Krzysztof POLKO: Modelowanie procesu odzysku ciepła ze spalin z kondensacja
 
Ewa SKAWIŃSKA: Badanie współczynnika przewodzenia ciepła w materiałach z dodatkiem PCM-ów (PCM – Phase Change Materials)
 Adam RUZIEWICZ, Paweł ZIMNOWŁODZKI: Wymiana ciepła w urządzeniach termoakustycznych – przegląd stosowanych rozwiązań
 Andrzej KOSIOR: Metoda dekompozycji lepkościowej w obliczeniach numerycznych płynów lepkich na przykładzie zmiany topologii struktur wirowych
 Tomasz KOZŁOWSKI, Henryk KUDELA: Formowanie śladu wirowego za profilem poruszającym się ruchem harmonicznym prostym
 Piotr SZULC: Wykorzystanie metod CFD do modelowania przepływu w promieniowej pompie labiryntowej z łopatkami spiralnymi
 Jan DUENAS-DOBROWOLSKI: Metody wizualizacji ruchu smaru w uszczelnieniach labiryntowych
 Paweł PLISZKA: Przepływomierz tarczowy do ciągłego pomiaru strumieni płynów w urządzeniach przepływowych bloku energetycznego
 Marcin MICHALSKI: Nowoczesne metody suszenia węgla brunatnego – badania własne
 Karol KRÓL: Wpływ biomasy na stratę niedopału oraz emisję NOx i SO2
 Wojciech MOROŃ: Wpływ atmosfery O2/RFG na zapłon i formowanie się płomienia
 Anna KISIELA: Badanie termicznej konwersji koksu ponaftowego za pomocą technik TGA/DSC
 Krzysztof CZAJKA: Wpływ parametrów realizacji procesu pirolizy na reaktywność koksów spalanych w atmosferze O2/CO2
 Wiesław FERENS: Kaloryczność paliw stałych
 Mateusz WNUKOWSKI: Usuwanie toluenu jako modelowego składnika smół w plazmie mikrofalowej – wpływ stężenia reagenta
 Arkadiusz SZYDEŁKO, Maciej PAWLAK: Spalanie i współspalanie osadów ściekowych z dodatkami mineralnymi w aspekcie wiązania chloru i występowania korozji chlorkowej
 Maciej CHOLEWIŃSKI, Arkadiusz SZYDEŁKO: Techniki pomiaru zawartości rtęci, chloru i siarki w paliwach stałych
 Tomasz HAŁON: Proces wrzenia ziębnika w niskociśnieniowym adsorpcyjnym systemie trigeneracyjnym
 Janusz WACH: Analiza zachowania się zbiornika ciśnieniowego po nagłym pęknięciu
 Piotr PYRKA: Modelowanie trójzłożowej chłodziarki adsorpcyjnej
 Łukasz TOMKÓW: Model hybrydowego nadprzewodzącego ekranu magnetycznego
 Andrzej NOGA: Przegląd obecnego stanu wiedzy z zakresu techniki infradźwiękowej i możliwości wykorzystania fal akustycznych do oczyszczania urządzeń energetycznych
 Jakub NIECHCIAŁ: Izotop przyszłości – He3

SPONSOR WYDANIA: