Jesteśmy organizacją typu non-profit. Za naszą działalność redakcyjną nie otrzymujemy wynagrodzenia, nie pobieramy także opłat od autorów publikowanych na łamach naszego czasopisma artykułów. Realizujemy politykę otwartego dostępu do zasobów naukowych, propagując tym samym ideę szerzenia wiedzy i doświadczeń wśród szerokiego grona odbiorców – naukowców, entuzjastów, przedstawicieli świata przemysłu i biznesu, władz samorządowych.

Niestety, nawet ograniczając koszty związane z obsługą strony internetowej oraz pracami redakcyjnymi i recenzyjnymi, narażeni jesteśmy na opłaty z tytułu wydruku naszych roczników. Z tego względu każde wydanie wymaga pomocy ze strony Władz Wydziału Mechaniczno-Energetycznego oraz firm zewnętrznych.

Szczególną uwagę w tym miejscu poświęcamy jednak przedstawicielom świata przemysłu. Wychodząc naprzeciw potrzebom polskiej i światowej gospodarki, docierając do coraz szerszego grona odbiorców, oferujemy nawiązanie współpracy w ramach umów promocyjno-reklamowych. W zamian za wsparcie finansowe akcji wydawniczej oferujemy reklamę Państwa przedsiębiorstwa na stronach internetowych Zeszytów Energetycznych, Konferencji Młodych Naukowców oraz Wydziału Mechaniczno-Energetycznego, na materiałach promujących naszą działalność, w obrębie elektronicznej i papierowej wersji roczników. Wierzymy, iż nawiązana współpraca przyniesie wymierne korzyści nie tylko Wydawnictwu, lecz przede wszystkim Sponsorom, którzy z jednej strony jawić się będą jako firmy aktywnie wspierające działalność naukową i wydawniczą, z drugiej zaś otrzymają pierwszeństwo dostępu do rozwiązań opracowywanych przez naukowców Wydziału Mechaniczno-Energetycznego.

Zachęcamy Państwa do kontaktu oraz nawiązania współpracy! Wszelkich informacji udziela Komitet Redakcyjny – dane kontaktowe znajdują się w zakładce Kontakt.

Nasze dotychczasowe wydania finansowo wsparli:

Serdecznie dziękujemy!