prof. dr hab. inż. Henryk Kudela – Redaktor Naczelny
Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczno-Energetyczny, Katedra Technologii Energetycznych, Turbin i Modelowania Procesów Cieplno-Przepływowych

dr hab inż. Sławomir Pietrowicz, prof. PWr – Zastępca Redaktora Naczelnego
Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczno-Energetyczny, Katedra Termodynamiki, Teorii Maszyn i Urządzeń Cieplnych