Tytuł artykułu

Autorzy

Listę autorów proszę podawać w formie: tytuł zawodowy/naukowy Imię i nazwisko (afiliacja), np. dr inż. Jan Kowalski (Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczno-Energetyczny, Katedra Technologii Energetycznych, Turbin i Modelowania Procesów Cieplno-Przepływowych). Kolejnych autorów proszę podawać po średniku, stosując tą samą formę zapisu
W razie potrzeby podania kilku numerów, proszę o rozdzielenie ich średnikami. Pozostawienie pustego pola oznacza brak zgody Autorów na kontakt telefoniczny
Adres mailowy stanowi podstawową formę kontaktu między Edytorem, Komitetem Redakcyjnym a autorem korespondencyjnym
Adres służył będzie wysyłce papierowego egzemplarza ZE w przypadku publikacji artykułu. Pozostawienie pola pustego oznacza rezygnację Autorów z możliwości otrzymania 1 egzemplarza monografii w formie drukowanej

Streszczenie artykułu

Opis ten ma na celu umożliwienie przydatności treści zawartych w artykule pod kątem tematyki ZE przez Edytora. Dotyczy artykułów przygotowywanych zarówno w j.polskim, jak i języku angielskim. Opis może być innych niż abstrakt zawarty w samym artykule

Słowa kluczowe oraz dyscyplina naukowa

Słowa kluczowe proszę oddzielać średnikami, np. emisja rtęci; paliwa kopalne; ochrona środowiska
Słowa kluczowe proszę oddzielać średnikami, np. mercury emission; fossil fuels; environment protection
Proszę podać dyscyplinę naukową (zgodnie z Dz.U. 2018 poz. 1818), do której należy klasyfikować przygotowany manuskrypt. W przypadku kilku dyscyplin, proszę o ich podawanie po średnikach w kolejności począwszy od dyscypliny wiodącej

Informacje dodatkowe

W przypadku braku źródeł finansowania, proszę pozostawić puste pole
W przypadku braku osób i instytucji w ramach Podziękowań, proszę pozostawić puste pole
Oświadczenia oraz Regulamin dostępne są w zakładce "Dla Autorów" na stronie głównej Wydawnictwa (http://ze.pwr.edu.pl)

Dodatkowe informacje

W przypadku sugerowanych recenzentów prosimy o wskazanie tytułów naukowych, imienia i nazwiska, afiliowanej jednostki naukowej, danych kontaktowych (e-mail, telefon) oraz argumentów przemawiających za wyborem danej osoby (np. "wybitny ekspert w dziedzinie, znany z licznych publikacji w tematyce związanej z przesyłanym artykułem"). Jednocześnie Redakcja ZE nie gwarantuje skierowania przesłanej przez Autorów pracy do wskazanych osób
Dodatkowe informacje dotyczące preferowanego sposobu kontaktu, przygotowanego artykułu, ograniczeń, wymagań, ewentualnych opóźnień lub próśb o przedłużenie terminu na złożenie pracy itp.

Przesyłanie plików

Pliki LaTeX wraz ze wszystkimi plikami potrzebnymi do kompilacji + PDF. Wszystko razem jako jeden spakowany plik (zip, 7zip, rar). W razie trudności z przesłaniem proszę o wypełnienie formularza - z pominięciem procesu dołączania plików artykułu - oraz wysłanie spakowanych plików drogą mailową na adres ze@pwr.edu.pl. Prosimy o nadanie przesyłanym plikom (przede wszystkim paczce plików) nazwy w formie imie_nazwisko (bez polskich znaków, np. bartlomiej_brzeczyszczykiewicz.rar)