MONOGRAFIA ZESZYTY ENERGETYCZNE – TOM VI
SPIS TREŚCI

 Paweł DOROSZ: Analiza egzergetyczna chłodziarek pracujących w elektrycznych kriokomorach ogólnoustrojowych
  Egor KOLPAKOV, Przemysław SZULC, Gennadij MORGUNOV: Nowa koncepcja zespołu pompowego kondensatu w elektrowniach dużej mocy
  Dominik BŁOŃSKI: Implementacja metody „Wir w Komórce” w środowisku wieloprocesorowym dla zagadnienia przepływu w komorze z ruchomą ścianką
 Przemysław SZULC, Oleksandr MOLOSHNYI, Anna CHERNOBROVA: Analiza przepływu cieczy w elementach: doprowadzających i odprowadzających ciecz z wirnika pompy dwustrumieniowej
 Bartosz SOSNOWSKI, Magdalena NEMŚ: Analiza pracy solarnego systemu grzewczego przy wykorzystaniu programu TRNSYS 17
 Mateusz WNUKOWSKI, Łukasz NIEDŹWIECKI: Układ pomiarowy do pomiaru średniego stężenia smół w gazie syntezowym, z możliwością badania dynamiki powstawania amoniaku w gazogeneratorze ze złożem stałym oraz jego rozkładu w plazmie mikrofalowej

SPONSOR WYDANIA: