Szanowni Państwo!

Niniejszym ogłaszam nabór artykułów do V Tomu Zeszytów Energetycznych. Prace przygotowane do recenzji, zredagowane zgodnie z wymaganiami wydawnictwa, należy przesłać do dnia 7.05.2018 za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie www.ze.pwr.edu.pl.

Zachęcam do zapoznania się z wytycznymi zamieszczonymi w zakładce “Wytyczne dla Autorów”. Zawiera ona szablon LaTeX, w jaki należy wpisać swój artykuł. W szablonie zawarte są także wybrane uwagi redakcyjne. Zdecydowanie ułatwi to prace Komitetu Redakcyjnego, Recenzentów oraz Oficyny Wydawniczej.

Życzę śmiałych decyzji odnośnie złożenia artykułów naukowych w naszej monografii!

W imieniu Komitetu Redakcyjnego,
prof. dr hab. inż. Henryk Kudela – Redaktor Naczelny