Zeszyty Energetyczne są rocznikiem wydawanym w formie monografii. Powstały w 2013 roku z inicjatywy prof. dr hab. inż. Henryka Kudeli, zrealizowanej dzięki współpracy z doktorantami Wydziału Mechaniczno-Energetycznego Politechniki Wrocławskiej. Publikacja na łamach Zeszytów Energetycznych od początku swojego istnienia jest bezpłatna, co jest możliwe dzięki opiece Dziekana Wydziału Mechaniczno-Energetycznego oraz wsparciu Sponsorów.

Jednym z celów Zeszytów w momencie wiązania Komitetu Redakcyjnego było przedstawienie tematyki i wyników prac doktorantów Wydziału Mechaniczno-Energetycznego Politechniki Wrocławskiej. Między innymi z tego względu w pierwszych latach istnienia Wydawnictwa monografia była silnie powiązana z Konferencją Młodych Energetyków, stanowiącą z kolei oficjalną coroczną sesję sprawozdawczą studentów III stopnia na Wydziale Mechaniczno-Energetycznym Politechniki Wrocławskiej. Obecnie każde wydanie jest również otwarte dla pracowników Wydziału oraz naukowców spoza wrocławskiej uczelni technicznej, stanowiąc tym samym wiodącą propozycję publikacyjną Wydziału.

Na przestrzeni lat Zeszyty Energetyczne przekształciły się w ogólnopolski portal łączący specjalistów z szeroko pojętej energetyki. Nadrzędnym celem wydawnictwa pozostaje niezmiennie szerzenie wiedzy i nauki oraz wymiana informacji i doświadczeń między naukowcami z różnych jednostek naukowych. W związku z tym redakcja Zeszytów gorąco zaprasza wszystkich naukowców, a szczególnie tych młodych, zarówno do publikowania w niniejszym roczniku jak i do udziału w Konferencji Młodych Energetyków, jak już wspomniano od początku istnienia związanej z Zeszytami Energetycznymi.

Zakres tematyczny prezentowany w Zeszytach Energetycznych jest szeroki i obejmuje obszary związane z badaniami prowadzonymi na Wydziale Mechaniczno Energetycznym, miedzy innymi takie dziedziny jak: automatyka, chłodnictwo i kriogenika, mechanika i budowa maszyn, modelowanie przepływów, odnawialne źródła energii, procesy spalania i konwersji energii oraz termodynamika.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Zeszytów Energetycznych oraz skorzystania z możliwości publikacji wyników swoich prac badawczych!