Monografia Zeszyty Energetyczne od początku swojego istnienia ściśle związana jest z Konferencją Młodych Energetyków. Konferencja ta jest corocznym wydarzeniem naukowym skupiającym kandydatów na młodych naukowców, organizowanym przez przez Kierownika Studiów Doktoranckich na Wydziale Mechaniczno-Energetycznym Politechniki Wrocławskiej we współpracy z samymi doktorantami.

Wspomniane wydarzenie, stanowiące jednocześnie sesję sprawozdawczą dla doktorantów Wydziału, zwyczajowo odbywa się na przełomie stycznia i lutego w ośrodku szkoleniowo-konferencyjnym “Radość” w Szklarskiej Porębie. Ma ona na celu prezentację tematyki badań młodego pokolenia naukowców oraz, w przypadku studentów III stopnia na Wydziale Mechaniczno-Energetycznym, postępów, jakie zostały dokonane na przestrzeni ostatniego roku. Jakkolwiek, w konferencji biorą udział również goście, zazwyczaj będący zarazem sponsorami, którzy zainteresowani są tematyką prezentowaną na konferencji, tj. automatyką, chłodnictwem i kriogeniką, mechaniką i budową maszyn, modelowaniem przepływów, odnawialnymi źródłami energii, termodynamiką oraz procesami spalania i konwersji energii.

Dotychczas udało zorganizować się dziesięć spotkań, z których ostatnie miało miejsce na początku lutego bieżącego roku. Z roku na rok nasze spotkania cieszą się coraz większym zainteresowaniem sponsorów, jak i samej kadry naukowej Wydziału Mechaniczno-Energetycznego. Wpływa to pozytywnie na jakości sesji oraz naukowej dyskusji, która jest jej głównym celem. Coroczne spotkanie jest również doskonałą okazją do zacieśnienia więzi między doktorantami i ich mentorami oraz umożliwia rozeznanie w tematyce prac prowadzonych na całym Wydziale.

Silnym impulsem sprzyjającym organizacji Konferencji jest intensywna praca prof. Henryka Kudeli i całego zespołu redakcyjnego “Zeszytów Energetycznych” na publikacją wyników prezentowanych na konferencji – i nie tylko – we wzmiankowanej monografii.