prof. dr hab. inż. Henryk Kudela – Redaktor Naczelny
Politechnika Wrocławska, Katedra Technologii Energetycznych, Turbin i Modelowania Procesów Cieplno-Przepływowych, Wydział Mechaniczno-Energetyczny

dr hab inż. Sławomir Pietrowicz, prof. PWr – Zastępca Redaktora Naczelnego
Politechnika Wrocławska, Katedra Techniki Cieplnej, Wydział Mechaniczno-Energetyczny

dr inż. Arkadiusz Szydełko
Politechnika Wrocławska, Katedra Technologii Energetycznych, Turbin i Modelowania Procesów Cieplno-Przepływowych, Wydział Mechaniczno-Energetyczny

mgr inż. Artur Machalski
Politechnika Wrocławska, Katedra Mechaniki, Maszyn, Urządzeń i Procesów Energetycznych, Wydział Mechaniczno-Energetyczny