VII tom Zeszytów Energetycznych oficjalną monografią pokonferencyjną II edycji KME

Szanowni Państwo,

Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż kolejny, VII już tom monografii “Zeszytów Energetycznych” został oficjalną monografią pokonferencyjną w ramach II edycji Konferencji “Młodzi w Energetyce”. Każdy z jej prelegentów będzie miał możliwość zamieszczenia w najbliższym numerze naszego Wydawnictwa artykułu naukowego związanego ze swoim wystąpieniem na sympozjum. Publikacja jest bezpłatna dzięki wsparciu naszej inicjatywy przez PGE GiEK S.A., Głównego Sponsora II edycji XII KME.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w sympozjum, a w jego ramach – publikacją swojej pracy na łamach Zeszytów Energetycznych, zapraszamy do zapoznania się z profilem wydarzenia na oficjalnej stronie – http://kme.pwr.edu.pl/. Konferencja odbędzie się w dniach 9-11.12.2020 i zostanie przeprowadzona w sposób zdalny. Udział bezpłatny. Zgłoszenia do 18.10.2020, termin przesłania artykułu do recenzji – do 01.11.2020.

Istnieje nadal możliwość publikacji swojego artykułu bez udziału w II edycji XII KME, jednakże, przy przekroczeniu liczby 15-20 prac zgłoszonych do recenzji, priorytet do zamieszczenia w VII numerze uzyskają prace nadesłane przez uczestników aktywnych wspomnianego spotkania naukowego.

Przypominamy, iż za opublikowanie rozdziału w monografii “Zeszyty Energetyczne”, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej, przysługuje 20 punktów MNiSW.

Z naukowymi pozdrowieniami,

prof. dr hab. inż. Henryk Kudela

Trwa nabór artykułów do VII tomu Zeszytów Energetycznych

Szanowni Państwo,

Niniejszym przypominamy, iż trwa nabór artykułów do kolejnego – VII już – tomu Zeszytów Energetycznych. Podobnie jak w latach ubiegłych, artykuły przekazywane do recenzji należy uprzednio sformatować zgodnie z zaleceniami Redakcji – wykorzystać można przygotowany szablon. Recenzja odbywała się będzie zgodnie z ogłoszoną Procedurą recenzowania. Zachęcamy także do uprzedniego zapoznania się z Regulaminem redakcyjno-wydawniczym.

Ostateczny termin nadsyłania artykułów do recenzji ustala się na dzień 1. listopada 2020. Autorów prosimy o ich przygotowanie zgodnie z udostępnionym szablonem oraz dostarczanie na adres e-mail Redakcji – ze@pwr.edu.pl – celem rozpoczęcia procedury recenzowania.

W razie jakichkolwiek pytań Redakcja pozostaje do Państwa pełnej dyspozycji mailowej lub telefonicznej.

Jednocześnie życzymy dużo zdrowia i wytrwałości we wszelkich pracach i aktywnościach podejmowanych w tym trudnym dla każdego, wynikającym z panującej w kraju pandemii SARS-CoV-19, czasie.

Z wyrazami szacunku,

Komitet Redakcyjny Zeszytów Energetycznych

Zapraszamy do zapoznania się z VI tomem Zeszytów Energetycznych

Szanowni Państwo,

Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż na stronie naszego wydawnictwa pojawił się najnowszy, szósty już tom monografii Zeszyty Energetyczne. Znalazło się w nim łącznie 6 artykułów naukowych traktujących o wybranych zagadnieniach współczesnej energetyki cieplnej. Każda z publikowanych prac zyskała rekomendację recenzentów na zamieszczenie jej na łamach tegorocznego wydania – zapraszamy do zapoznania się z nimi klikając na link.

Sponsorem ostatniego wydania była Politechnika Wrocławska. Serdecznie dziękujemy za wsparcie naszej inicjatywy!

Życzymy wszystkim dobrej lektury VI tomu Zeszytów Energetycznych!

W imieniu Kolegium Redakcyjnego,
prof. dr hab. inż. Henryk Kudela – Redaktor Naczelny