•    Trwa nabór do tomu VII - artykuły do recenzji, przygotowane w oparciu o udostępniony szablon, prosimy nadsyłać na adres Redakcji

Działalność publikacyjna to ważny element pracy każdego naukowca. Szczególnego znaczenia fakt ten nabiera w przypadku dyscypliny naukowej, jaką jest energetyka – niezwykle interdyscyplinarnej, wymagającej współpracy różnych grup naukowców na różnych obszarach zainteresowań. Zeszyty Energetyczne mają stanowić platformę służącą wymianie myśli i opinii wśród krajowych i zagranicznych pasjonatów energetyki, w tym także w oparciu o prowadzone na Wydziale Mechaniczno-Energetycznym Politechniki Wrocławskiej badania i projekty naukowe.

prof. dr hab. inż. Henryk Kudela

 • Aktualności

  • Trwa nabór artykułów do VII tomu Zeszytów Energetycznych
   Szanowni Państwo, Niniejszym przypominamy, iż trwa nabór artykułów do kolejnego – VII już – tomu Zeszytów Energetycznych. Podobnie jak w latach ubiegłych, artykuły przekazywane do recenzji należy uprzednio sformatować zgodnie z zaleceniami Redakcji – wykorzystać można przygotowany szablon. Recenzja odbywała się będzie zgodnie z ogłoszoną Procedurą recenzowania. Zachęcamy także do uprzedniego zapoznania się z Regulaminem redakcyjno-wydawniczym. Ostateczny termin nadsyłania (...)
  • Zapraszamy do zapoznania się z VI tomem Zeszytów Energetycznych
   Szanowni Państwo, Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż na stronie naszego wydawnictwa pojawił się najnowszy, szósty już tom monografii Zeszyty Energetyczne. Znalazło się w nim łącznie 6 artykułów naukowych traktujących o wybranych zagadnieniach współczesnej energetyki cieplnej. Każda z publikowanych prac zyskała rekomendację recenzentów na zamieszczenie jej na łamach tegorocznego wydania – zapraszamy do zapoznania się z nimi klikając na link. Sponsorem ostatniego wydania była (...)
  • Ruszył nabór artykułów do Zeszytów Energetycznych – tom VI!
   Szanowni Państwo, Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż ruszył nabór artykułów naukowych do opublikowania w VI tomie Zeszytów Energetycznych. Do przygotowania swoich prac należy wykorzystać oficjalny szablon – do pobrania z zakładki Szablon artykułu lub też po kliknięciu na link. (...)
  • Nabór artykułów do Zeszytów Energetycznych V
   Szanowni Państwo! Niniejszym ogłaszam nabór artykułów do V Tomu Zeszytów Energetycznych. Prace przygotowane do recenzji, zredagowane zgodnie z wymaganiami wydawnictwa, należy przesłać do dnia 7.05.2018 za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie www.ze.pwr.edu.pl. (...)
  • TAURON Ekoenergia Partnerem V. Tomu Zeszytów Energetycznych
   Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż Partnerem 5. wydania Zeszytów Energetycznych została firma TAURON Ekoenergia! (...)
 • Adres Redakcji

  Redakcja Zeszytów Energetycznych
  Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczno-Energetyczny,
  bud. D-2, pok. 16,
  ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław
  ze@pwr.edu.pl
  ze.pwr.edu.pl

  Redaktor merytoryczny:
  prof. dr hab. inż. Henryk Kudela,
  bud. D-2, pok. 16, tel. 71 320 2040
  henryk.kudela@pwr.edu.pl

  Administrator strony www:
  mgr inż. Maciej Cholewiński
  maciej.cholewinski@pwr.edu.pl

 • Adres Wydawcy

  Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
  Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław, bud. D-1
  tel./fax.: 71 328 29 40,
  oficwyd@pwr.edu.pl
  www.oficyna.pwr.edu.pl

OSTATNI NUMER

MONOGRAFIA ZESZYTY ENERGETYCZNE – TOM VI
SPIS TREŚCI

 Paweł DOROSZ: Analiza egzergetyczna chłodziarek pracujących w elektrycznych kriokomorach ogólnoustrojowych
  Egor KOLPAKOV, Przemysław SZULC, Gennadij MORGUNOV: Nowa koncepcja zespołu pompowego kondensatu w elektrowniach dużej mocy
  Dominik BŁOŃSKI: Implementacja metody „Wir w Komórce” w środowisku wieloprocesorowym dla zagadnienia przepływu w komorze z ruchomą ścianką
 Przemysław SZULC, Oleksandr MOLOSHNYI, Anna CHERNOBROVA: Analiza przepływu cieczy w elementach: doprowadzających i odprowadzających ciecz z wirnika pompy dwustrumieniowej
 Bartosz SOSNOWSKI, Magdalena NEMŚ: Analiza pracy solarnego systemu grzewczego przy wykorzystaniu programu TRNSYS 17
 Mateusz WNUKOWSKI, Łukasz NIEDŹWIECKI: Układ pomiarowy do pomiaru średniego stężenia smół w gazie syntezowym, z możliwością badania dynamiki powstawania amoniaku w gazogeneratorze ze złożem stałym oraz jego rozkładu w plazmie mikrofalowej

SPONSOR WYDANIA:

KOLEGIUM REDAKCYJNE

dr hab. inż. Sławomir Pietrowicz, prof. PWr

Zastępca Redaktora Naczelnego

dr inż. Arkadiusz Szydełko

Kolegium Redakcyjne

mgr inż. Artur Machalski

Kolegium Redakcyjne

mgr inż. Maciej Cholewiński

Kolegium Redakcyjne

PARTNERZY WYDAWNICTWA

Partner Honorowy

Wydział Mechaniczno-Energetyczny Politechniki Wrocławskiej kształci studentów oraz prowadzi badania na potrzeby energetyki

Partner Honorowy

Wiodący ośrodek naukowy i dydaktyczny w Polsce